Георги
Бонев
66

Вършец - преференция №102

Георги Бонев е завършил медии и комуникации в Гринуичкия университет в Лондон. Организирал е кариерни изложения в Лондон, Единбург, Берлин, Мюнхен и Хага, които подпомагат завръщането в България на наши студенти. Бил е доброволец в една от най-големите британски неправителствени организации, подпомагаща бездомниците. След завръщането си у нас е мениджър в британско-българска бизнес асоциация. Сега е фокусиран върху туризма във Вършец. С уменията и опита, придобити зад граница, иска да допринесе за развитието на родния си град.