Георги
Димитров Пилев
12

17 МИР - преференция №115

Георги Пилев притежава магистърска степен по бизнес администрация от Нов български университет, гр.София, както и магистърска степен по публична администрация от Пловдивски университет „ Паисий Хилендарски“.

В периода декември 2014г.- февруари 2017г. заема длъжността на заместник-областен управител на област Пловдив.