Георги
Георгиев
66

Кюстендил - преференция №114

Георги Георгиев е роден през 1967-а година в Кюстендил. Завършва УНСС през 1992-а година със специалност Икономика и упрвление на човешките ресурси. По голямата част от професионалния си опит натрупва в областта на банковото дело. През 1994-а година започва като координатор в ДСК, след което преминава през различни длъжности в йерархията – гл. директор на клон, регионален мениджър, председател на съвета на гл. директори и член на УС на банка. От 2006-а година преминава в частния сектор, където създава успешна консултантска практика в областта на финансите. Придобива експертиза в работата с Европейски проекти, а по късно и в изграждането на иновативни производства – фабрика за преработка на отработени автомобилни гуми, производство на суровина за химическата промишленост – технически сажди /Carbon Black, единствено такова производство на Балканите/. В момента е собственик на най голямата фабрика за преработка на диворастящи плодове и гъби в Централни Родопи. Женен от 1992-а година, с един син.