Георги
Герев
66

Родопи - преференция №105

Георги Александров Герев
Образование висше, бакалавър -“Бизнес администрация”.
Два мандата общински съветник от 2007 до 2015 г. в община Родопи.
Работя в Университет по хранителни технологии гр.Пловдив
Семеен с едно дете.