Георги
Илиев Георгиев

Кюстендил - преференция №102

Георги Георгиев е финансист от кариерата, работил в началото на професионалния си път в банковия сектор. Той започва от експертно ниво в системата и достига до върховете й като член на управителния съвет на една от най големите български банки. От над 15 години е в частния сектор, където развива консултантски бизнес в областта на финансите. Разработва проекти, свързани с кръговата икономика, промишленото производството и реализацията на био продукти.

В своето професионално израстване е придобил значима експертиза в областта на финансовия анализ и прогнозиране, умения в управлението на големи екипи и стимулирането им за постигане на поставените цели. Повече от две десетилетия е ангажиран с демократичното развитие на страната. Винаги е бил  радетел за изкореняването на корупцията и замяната й със стимулираща и развиваща обществото конкуренция.

Георгиев е завършил УНСС, а също и следдипломна квалификация в Академията на немските спестовни каси.  Участвал е в редица инициативи за противодействие срещу неправомерни действия на местната и национални власти. Георгиев вярва в правилата на демократичното общество.

Георгиев би желал да участва в разработването на нови правила за стимулиране на здравословна и честна конкуренция в бизнеса, както и за значителни промени в образованието с цел рязкото повишаване на качеството му в България.

Роден е в гр. Кюстендил, където и до сега е неговия дом. По стечение на обстоятелствата  се налага да пребивава и в други части на страната като София, Пловдив, Смолян и други.

Необходимо е връщане към нормалност чрез налагане отново на основните правила за плуралистично, демократично, основаващо се на законност съжителство на всички групи от обществото.