Георги
Караджов
66

Панагюрище - преференция №119

Георги Караджов е роден на 03.03.1968-а година. През целия си живот живее в родното си село Левски и познава всички негови жители и проблеми. Завършва основното си образование в селото, а средното – в ТМП „Иван Манев“ в Панагюрище. Десет години от трудовия му стаж преминава в мина Елшица, а певю последните години работи към ВиК в Панагюрище. Женен, семейството се занимава с малък бизнес.

Участието му в местните избори е мотивирано от неглижирането на проблемите на малките села, отдалечени от общинския център, лошото им финансиране и възможността да се развиват кварталите с компактно ромско население.