Георги
Кодинов
66

Пловдив - преференция №131

Роден в Пловдив през 1972-а година. Завършва Математическата гимназия в града с медал, след което се дипломира като инженер в местния Технически университет. Има над 30-годишен опит като програмист, мениджър и софтуерен архитект. Работил е за български и международни компании в банковата сфера. Понастоящем е мениджър в глобална IT компания.

Вярва, че Пловдив може да стане много по-добро място за живот, ако общинската администрация работи прозрачно и ефективно. Цели да допринесе за адекватни електронни услуги за гражданите и превръщането на Пловдив в по-чист и желан за живеене град. Ще се бори за удобен и екологичен транспорт и срещу замърсяването на града.