Георги
Стефанов
66

Горно Александрово - преференция №104

Георги Стефанов е от гр. Генерал Тошево, добре познат на града като участник в демократичните процеси от 1989 г. до днес. Непримирим към разделението на хората по права и възможности, залага надежди на Европа да ни научи на солидарност и добруване в близки по мироглед общности.
Чрез своята непрестанна работа в неправителствения сектор и с доброволчески инициативи отстоява мечтите си за достоен труд, живи села и , чиста и плодородна Добруджа.