Георги
Жабов
66

Средец - преференция №103

Роден в гр. Средец на 15.01.1976г.
Завършва висше образование в ТУ Варна-специалност „Електроника“
Семейно положение-женен с две деца.
Месторабота-Частна фирма за Фискални устройства и компютри.