Грети
Стефанова
66

София - преференция №121

По професия хидроинженер. Общински съветник и председател на групата на ДБ в СОС. Участва в постоянните комисии на СОС с направления Устройство на територията, архитектура и жилищна политика; Образование, култура, наука и културно многообразие; Икономика, собственост и дигитална трансформация.