Гюлджан
Фикретова Сабриева

Шумен - преференция №109