Гюрай
Мурад Реджеб
66

Пловдив - преференция №125

Кандидат за Общински съветник Гюрай Реджеб работи за подобряване на работата и успешно завършване на проекти за разработка на софтуерни продукти. Има дългогодишен опит в сферите на продажбите на дребно и здравеопазване. За Гюрай са важни правата на човека и опазването на околната среда. Вярва че може да дадем достъп на всички, отвсякъде и по всяко време до общински услуги чрез дигитализация. Вярва че може да имаме зелена градска среда чрез зелен транспорт, запазване и увеличаване на парковете и озеленяване на улици и междублокови пространства. Магистър-Компютърен инженер „Компютърни системи и технологии“ в Технически университет Габрово.