Христина
Банева
66

Троян - преференция №106

Христина Банева е магистър по Управление на общините със специализация „Регионално планиране и развитие“. Има над десет годишен опит в сферата на туризма.
Кандидат за общински съветник през 2019 г. и за народен представител през 2021 г.

През 2022 г. Христина Банева стартира кампания „ Мартеничка за живот“, средствата от която се даряват на деца в нужда. Инициира и кампания за засаждане на плодно дърво „ Различното наследство“ отново насочена към децата.

През 2020 г., 2021 г. и 2022 г. Христина Банева изготвя и реализира проекти по Общинска програма за реализация на партньорски проекти. Целта е облагородяване на изоставени площи и създаване на по-добра среда за живот в малките населени места.

От 2019-а година до сега има реализирани пет кампании за почистване на квартала по местоживеене, кампания за ограничаване на скоростта, както и много участия в различни екологични и благотворителни инициативи.

Ако бъде избрана за общински съветник Христина Банева ще се бори за подобряване на инфраструктурата и изграждането на зони за отдих и зони за игра в малките населени места и крайните квартали; повече пешеходни зони в градската част и създаване на скейтборд зона; повече контейнери за разделно събиране на отпадъци; повече контрол над частните сметища за строителни отпадъци.
Христина ще работи и за привличане на граждански активните хора. Те са огромен ресурс, от който може да се търси съдействие по места, защото само живущите в дадено населено място знаят най-добре нуждите на своите съграждани и техният глас трябва да бъде чут. Според нея общинските съветници трябва да изпълняват по-активно своите задължения. Да дават личен пример с участието или инициирането на различни обучителни, спортни, екологични кампании.