Христо
Димитров
66

Велико Търново - преференция №129

Роден е на 15.01.1967 г. Семеен, с две големи деца. Завършил е медицина в Плевен през 1993 г., специалност Обща медицина през 2006 г. и докторантура по Обща медицина през 2019 г. в Пловдив. Общопрактикуващ лекар от 2000 г.
Председател на УС на РК на БЛС – Велико Търново, Председател на УС на Сдружение на общопрактикуващите лекари – Велико Търново, Зам.-председател на УС на НСОПЛБ