Христо
Христов
66

Христо Георгиев Христов.
Завършил висше образование със специалност “Математика и физика” в ПУ “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив . Придобита първа степен на професионална квалификация.
Учредител и първи председател на СДС в община Родопи. По време на управлението на СДС- началник на РИО Пловдив.
Дългогодишен директор на ОУ “Христо Ботев” с.Крумово.
Учредител и председател на ДСБ в община Родопи.