Христо
Стойчев Иванов
14

Сливен - преференция №103

Добрич - преференция №109

Приоритетите в работата му от години са насочени към разкриване на потенциала на младите хора и създаване на условия за тяхната развитие и позициониране в обществото.

Роден е в гр.Сливен. Има един син.