Хюсеин
Мустафа
66

Руен - преференция №102

Притежава частна фирма за търговия със строителни и промишлени стоки в с. Руен.
Средно специално образование със специалност ветеринарен техник.
Четири мандата общински съветник в общ. Руен.