Илиана
Николова Балабанова
66

Бяла (Област Варна) - преференция №102

Кандидат за общински съвет

Приоритети за работа в общинския съвет:

– Гражданско участие и прозрачност при вземане на решения
– Запазване на исторически, палеонтологически находки и природни ресурси
– Възстановяване на публичната сградна собственост и превръщането в центрове за подкрепа или културно-информационни центрове
– Подобряване на свързаността на транспорта и поставяне на средствата за ограничение на скоростта за подобряване на безопасността
– Създаване на система за разделно събиране на отпадъците във всяко населено място в общината
– Създаване система за информиране на населението за чистотата на въздуха

Илиана Балабанова има над 25 години опит в гражданския сектор, където работи активно за правата на човека с фокус върху правата на жените. Тя е експерт в сферата на равнопоставеността между жените и мъжете, превенция и защита от насилие, в т.ч. и домашно насилие, участие на жените в процесите на вземане на решения, включване на младежи в кампании за преодоляване на агресивното поведение и повишаване на знанията за климатичните изменения. Автор е на редица публикации и изследвания по проблемите, свързани с равнопоставеността на мъжете и жените, владее английски и руски език.