Илина
Симеoнова Мутафчиева
12

Илина Мутафчиева е социален предприемач и граждански активист. Работи за по-активно участие на младите хора, включването на уязвими групи и развитието на гражданското общество. Има дългогодишен опит в сферите на образованието, устойчивото развитие, правата на човека и демократично участие на гражданите.

Магистър по „Международни икономически отношения“ в УНСС, владее френски и английски език. Лицензиран брокер на ценни книжа към Комисията по финансов надзор. Понастоящем е докторант в Университета по национално и световно стопанство в катедра “МИО и бизнес“.

Илина работи по редица кампании и инициативи на местно, национално и международно ниво. Била е два мандата председател на Национален младежки форум – платформа, обединяваща младежките организации в България, експерт в редица граждански организации и активист в редица обществени каузи.

Носител на отличия за своята работа в сферите на доброволчество, хуманитарно лидерство и социално предприемачество. В момента Илина е част от Управителния съвет на Социалната чайна във Варна и съосновател на младежкото пространство за развитие на умения Зона 21.

В следващия парламент Илина ще работи за създаване на среда, която зачита правата на гражданите и гражданското участие и контрол, устойчив икономически растеж чрез налагане принципите на кръговата икономика и социално предприемачество, качествено образование, устойчиво развитие и социална справедливост. Илина вярва в това, че политиките трябва да бъдат основани на нуждите и потребностите на гражданите.

 

Всички ние заслужаваме да живеем нормално в България