Ирина
Бакърджиева
66

Разград - преференция №110

Родена e в град Русе. Завършила e Езикова гимназия в родния си град. Дипломира се като бакалавър по Международен Туризъм в гр. Варна през 1999 год., през 2004 година получaва квалификация Магистър по Финансов Контрол в СА ‘’Димитър Ценов’’ гр. Свищов.
Професионалният си път започва през 1996 год. в гр. Разград като учител по английски език в Професионална гимназия по икономика ‘’Робер Шуман”. През 2004 година започва работа в разградския офис на Уникредит Булбанк АД. От 2015 год. е част от отдела по Финанси, като
експерт по Кредит и Риск Контрол в Каолин ЕАД. Участва в различни обучения и семинари по Психология от 2007г. и към момента е студентка последна година в специалността ‘’Психология‘’ във ВТУ ‘’Кирил и Методий‘’ гр. Велико Търново. Хорист в Църковен хор при Храм ‘’Свети Николай Чудотворец‘’ и хор ‘’Железни струни‘’. Организатор на поклоннически пътувания в страната и чужбина. Собственик на фирма за туроператорска и турагентска дейност.
Владее английски и руски езици. Семейна, майка на двама сина.