Ирина
Карпузанова
66

Велико Търново - преференция №134

Ирина Карпузанова е родена през 1981 г. във Варна. Историк по образование, завършва магистратура във Франция със специалност „Културен мениджмънт“. Дълги години работи като журналист с ресор „политика и местна власт“. Понастоящем е експерт във водеща компания от IT сектора, но не загубва интереса си към обществените процеси и проблеми. Радетел за по-смели мерки за опазване на околната среда и устойчиво развитие. Говори френски и английски език.