Ирина
Маринова Бакърджиева
14

Разград - преференция №108

Родена съм в град Русе.  Завършила съм Езикова гимназия в родния си град. Дипломирах се като бакалавър по Международен Туризъм в гр. Варна през 1999 год., през 2004 година получих квалификация Магистър по Финансов Контрол в СА ‘’Димитър Ценов’’ гр. Свищов. Професионалният ми път започна през 1996 год. в гр. Разград като учител по английски език в Професионална гимназия по икономика ‘’Робер Шуман”. През 2004 година започнах работа в разградския офис на Уникредит Булбанк АД. От 2015 год. съм част от отдела по Финанси, като експерт по Кредит и Риск Контрол в Каолин ЕАД. Участвам в различни обучения и семинари по Психология от 2007г. и към момента съм студентка последна година в специалността ‘’Психология‘’ във ВТУ ‘’Кирил и Методий‘’ гр. Велико Търново. Хорист в Църковен хор при Храм ‘’Свети Николай Чудотворец‘’ и хор ‘’Железни струни‘’. Организатор на поклоннически пътувания в страната и чужбина. Собственик на фирма за туроператорска и турагентска дейност.

Владее английски и руски езици. Семейна, майка на двама сина.