Ивайло
Христов Коев
25

24 МИР - преференция №118

25 МИР - преференция №114

Роден през 1965 г. в гр. София, с една дъщеря.
Експерт / инспектор Авиационна безопасност с национален и международен опит, с добра
ориентация в сложни ситуации и развитие на ефективни програми.
Владее работно френски, руски и английски езици.
С авиационно – техническо образование от ВНВВУ „Долна Митрополия“ и магистратури по
„Индустриален мениджмънт“ от Технически университет – София и „Безопасност и сигурност в
гражданското и военно въздухоплаване“ от Военната академия.
Участвал в множество курсове и семинари в областта на безопасността във въздухоплаването у нас и
в чужбина.
Ще работи активно в обществен интерес за тотално реформиране на системите за безопасност във
всички видове транспорт, в областта на отбраната и пълната интеграция на страната в бъдеща
Федерална Европа, за изолиране процесите на зависимости и влияние, защото корупцията няма само
финансово изражение!
С мисия в отстояване на гражданските свободи и неприкосновеност на личността при осигуряване на
безопасни и сигурностни социални условия на живот.
Убеден поддръжник на евро – атлантическите консервативни ценности!