Ивайло
Вантулев
66

Пловдив - преференция №146

Ивайло Вантулев живее в Пловдив повече от 20 години. Работи в една от големите IT компании в града като технически ръководител на екип от програмисти. Има малък местен бизнес. Специалист по електронно обработване на голям обем данни – Big Data.

Приоритетите му включват изготвяне на рамки за по-тясно сътрудничество между учебните заведения и бизнеса, подобряване на работата на общината в подпомагане на младите и предприемчиви хора