Ивайло
Владимиров Вълчев
30

Велико Търново - преференция №109

Ивайло Вълчев е роден в Горна Оряховица през 1983 г. Магистър e по Политология, дипломация и национална сигурност. Ще работи за намаляване строителството на жилищни блокове и обособяване на повече зелени площи.