Иван
Десимиров Кулин
14

24 МИР - преференция №118

По призвание и професия е инженер по електроника. Завършил е Техническият университет – София, специалност “Системи за контрол и управление”. Защитил е магистърска степен в областта на роботизацията на скоростни кутии за състезателни автомобили. От 2012г. започва професионалния си път в сферата на разработването на софтуер за автомобилни електронни устройства. В последните пет години участва в разработката на зарядните устройства на електромобилите на водещите европейски автомобилни производители.