Иван
Димитров Димитров
14

София Област - преференция №107

Иван Димитров е предприемач, oсновател и управител на няколко търговско-маркетингови компании за дистрибуция, внос и износ на хранителни и нехранителни стоки. Притежава експертиза и 20-годишен опит в сектора на търговията с бързооборотни стоки (FMCG), както и в управлението на екипи и процеси и контролирането на бюджети. Участвал е в сделки по сливане и придобиване на търговски дружества, в редица търговски преговори в Европа, Китай, Украйна, Турция и Близкия изток. Активен участник в последните предизборни кампании, като част от екипа на “Демократична България” в София-област.

Притежава диплома за инженер „Транспортна техника и технологии“ от Технически университет – Варна. Магистър е от УНСС, Международни икономически отношения – Международен мениджмънт.

Иван следва утвърденото в бизнеса схващане, че хората, а не компаниите създават добавената стойност, ето защо е необходимо държавата да инвестира значителна част от бюджета за качествено и ефективно образование, в частност следдипломни квалификации и тясно специализирани обучения, стажове в утвърдени европейски и световни компании и взаимстване на ноу-хау, стимули за бизнеса да инвестира в развитието на служителите си. Важна тема е и бързото повишаване на нивото на квалификация и капацитета на служителите в държавната администрация с оглед по-ефективното обслужване на гражданите и бизнеса. Облекчаването на административната тежест на всички нива и етапи от обслужването на бизнеса, наред със създаване на условия и стимули за стартиране на нови бизнес проекти са ключови за стимулирането на малкия и среден бизнес, а оттам и за развитието и укрепването на истинска средна класа в България – това са само малка част от приоритетите, за чиято реализация ще работи.

Иван е роден в Пазарджик преди 49 години, живял и учил във Варна и София. Вече шеста година живее на територията на община Божурище, част от 26-ти МИР София – област. Семеен, с две деца на 4 и 17 години.