Иван
Филипов Ванчев
66

Димитровград - преференция №102

Кандидат за Общински съветник

Приоритети за работа в общинския съвет:
– Устойчиво местно развитие
– Активна работа относно спазване на общинските планове за чистота на водата и въздуха
– Осигуряване на възможности за развитие на потенциала на гражданите от всяка възраст
– Гражданското участие в управлението на града
– Мерки за намаляване на битовата престъпност в малките населени места в Община Димитровград

Иван Ванчев е инженер, специализирал застрахователно и осигурително дело. 20 години е работил в застрахователната сфера. Работил е в неправителствения сектор като участник и ръководител при разработването и реализацията на множество проекти, свързани с опазване на природата – еко пътеки, възстановяване на паркове, градинки и обществени сгради.