Иван
Иванов
66

Габрово - преференция №102

Иван Иванов завършва Техническия университет в Габрово като инженер “Уредостроене”. Специализира като проектант ЕАСТ /Електротехника, автоматика, съобщителна техника/ и придобива пълна проектантска правоспособност. Външен експерт при предварителен контрол на обществени поръчки към АОП в Област на компетентност „Системи за управление на сигурността“. От 1997-а година развива собствен частен бизнес в сферата на системи за сигурност. Женен, с едно дете.