Иван
Кирилов Иванов
14

Шумен - преференция №103

доц. Д-р Иван Кирилов Иванов е роден във Велико Търново. Завършва магистратура по Психология в СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор по политически науки от Нов Български Университет. Практикува, като консултант в сферата на организационното развитие и политическия мениджмънт. Лектор в Българско училище по политика „Димитър Паница“. Специализирал програма по политическо управление към Съвета на Европа. Член на Австрийската асоциация по групова динамика (OAGG).

От 2014 до 2017 е бил народен представител и Зам. председател на 43-то НС от групата на Реформаторския блок. В момента е доцент и редовен преподавател във ВТУ „Св.св. Климент Охридски“, където ръководи магистърска програма по „Политическа психология“. Женен с две дъщери на 14 и 15 г.