Иван
Тодоров Хрисин
12

Пазарджик - преференция №116

Иван Хрисин – семеен с две деца, собственик на фирма, лицензиран лесовъд, предприемач.