Ивелин
Стоянов
66

Габрово - преференция №101

Ивелин Стоянов работи в Технически Университет – Габрово. Има дългогодишен опит в научно-изследователската дейност. Учредител е на „Демократи за силна България“ и председател на общинската структура на ДСБ – Габрово. Той е общински съветник от „Демократична България“ и имам опит в местното самоуправление – четири мандата.

Завършил е ВМЕИ – Габрово през 1988 г., специалност “Електронни технологии”. Има магистърска степен по “Електронна техника и микроелектроника”.

Завършил е Българското училище за политика „Димитър Паница“ към НБУ през 2006 г. Взел е участие и притежава сертификат от “Summer University for Democracy of the Schools of Political Studies of the Council of Europe“.

Ще работи за повишаване ролята на местното самоуправление, за разгръщане потенциала на съгражданите ни и за достойна реализация на младите специалисти. Сред неговите приоритети са ударната дигитализация, електронното управление, иновативната икономика.

Ще се бори и за спиране на изсичането на горските масиви и запазване на природата, такава каквато са ни я завещали нашите предци.