Ивелина
Байкушева
66

Велико Търново - преференция №128

Ивелина Байкушева е бивш национал на България по хандбал. Явява се като кандидат за общински съветник в община Велико Търново, водена от желанието да помогне на град Дебелец да реализира потенциала си като част от общината. Живее в града повече от 40 години и познава отлично жителите, проблемите, и възможностите му за развитие. Ще работи за това община Велико Търново и в частност град Дебелец да се превърнат в по-добро място за всички свои жители, настоящи и бъдещи. Да се превърнат в пълноценни, живи градове, привличащи нови жители с възможностите и качеството на живот, които предлагат. Ще работи за по-качествен живот за децата, младежите и семействата в община Велико Търново.

Основните ѝ приоритети включват разрешаване на проблемите с градския и междуградския транспорт, включително създаване на линии от град Дебелец до гара Дебелец и индустриалната зона, повече извънучебни занимания, образователни и спортни инициативи за подрастващите, разрешаване на проблемите с водопроводната система и електрозахранването.