Йоана
Терзиева
66

Русе - преференция №138

Йоана Терзиева е консултант на свободна практика по социална политика и благополучие. В своята над 20 годишна професионална кариера в социалната сфера в Русе, България и Европа е работила с много деца и семейства, управлявала е специализирани социални услуги за деца и за жени, жертви на насилие. Ръководила е успешно над 20 национални и международни проекти, провеждала е обучения. Автор е на публикации в областта на психичното здраве и превенцията на насилието. Двукратен възпитаник на международна програма за жени – лидери на държавния департамент на САЩ.