Йоанна
Илиева
66

Пловдив - преференция №121

Приоритети за работа в общинския съвет: – Свободен достъп до дворовете на училищата, където спортните площадки и съоръженията да бъдат ползвани от всички деца в прилежащите квартали – Изграждане на инфраструктура, която да гарантира физическата безопасност на гражданите при придвижването им в града: свободни тротоари и регулация на светофарната уредба, позволяваща безопасно пешеходно пресичане без конфликтни точки със завиващите автомобили. Йоанна Илиева е завършила Езикова Гимназия с английски език и бакалавърска степен по специалността “Международни икономически отношения” в УНСС. Занимавала се е с медийно планиране, маркетингови проучвания и анализи за международни компании в София и Лондон. В момента развива в Пловдив образователна дейност, свързана с ранно чуждоезиково обучение и възпитаване на социални умения. Като майка на две деца и преподавател е фокусирана основно върху политиките към подрастващите, а именно инвестиране на повече общински средства за дейности, свързани с физическото им здраве и развитие.