Йоно
Денев Чепилски
12

16 МИР - преференция №118

Икономист, магистър по Бизнес анализ и софтуерни решения към Висше училище за застраховане и финанси, бакалавър по Европеистика с профил право и икономика в СУ „Св. Климент Охридски“. Лична кауза: европейска интеграция, уреждане на административния апарат и подобряване качеството на образованието.