Йордан
Алексиев
66

Добрич - преференция №109

Йордан Алексиев е икономист в сферата на счетоводството и одита на публични и частни предприятия. В своя професионален път е натрупал опит в областта на селското стопанство и техника, леката промишленост, рекламата, а в момента е специалист по осъществяването на задължителното здравно осигуряване. Със своята компетентност той е активен и полезен на съгражданите си в решенията на различни социални проблеми.

Семеен с две деца. Има опит в управлението на екип и умее да изпълнява поставените задачи качествено и в срок.