Йорданка
Димитрова
66

Сапарева баня - преференция №108

Йорданка Димитрова завършва Техническия университет като Инженер по електроника и автоматика – информационно-измервателна техника. Впоследствие се дипломира и в специалност “Финансов и банков мениджмънт в международния бизнес” в УНСС. Експерт в различни сфери на “Информационно обслужване” АД, има натрупан опит в частния сектор и социалните грижи.