Камелия
Кирова Славейкова
14

Бургас - преференция №122

Камелия Кирова Славейкова е родена на 10.06.1983г. в гр. Бургас. Завършила ПУ “Паисий Хилендарски” със специалност “Българска филология”. Омъжена, с две деца. Работила в сферата на радиомедиите в Пловдив и Бургас, както и в съдебната система. Учител по български език и литература в едно от най-елитните училища в Бургас, в което развива и театрална школа. Счита, че няма по-отговорна дейност от тази, да възпитава бъдещето на страната, за това за нея да си учител, не е просто професия, а призвание.

Силно ангажирана с дейностите за подкрепа на хора от аутистичния спектър и като майка на такова дете, ясно съзнава колко е важна работата не само с лицата от спектъра, но и с обществото и работодателите, чрез обучения, кампании и инициативи. Учредител е на фондация, чиято дейност е насочена именно в съдействие за професионална интеграция на младежи от аутистичния спектър и провеждане на различни информационни кампании сред училищата.