Катя
Недокланова
66

Кочериново - преференция №108

Катя Недокланова има дългогодишен стаж като икономист-счетоводител. В момента развива активна читалищна дейност в Народно Читалище “Просвета 1920” в с. Мурсалево. Ако бъде избрана за общински съветник ще насочи усилията си в културно-просветната и читалищна дейност в община Кочериново