Кирил
Кочарков
66

Благоевград - преференция №120

Кирил Кочарков е роден на 08.09.1973-а година Благоевград, където живея до днес. Завършил е Пловдивския земеделски университет със специалност „Стопанско управление“, степен „бакалавър“.

В професионален план се занимава в две направления: музика и икономика. Работил е 15 години. Натрупал е дълъг стаж в банковата сфера като банков служител и паралелно с това аранжира и композира музика за радио, телевизия и музикални фестивали. Понастоящем работи в Американския университет в България. Семеен, с едно дете.