Кирил
Мучев
66

Плевен - преференция №103

Кирил Мучев е юрист и икономист – експерт в сферата на регулаторните отношения, предотвратяване на финансови престъпления и ръководенето на проекти.
Кирил има богат ръководен опит в международни компании в сферата на финансовите технологии, където носи отговорност за надзора на спазване на нормативните изисквания, свързани с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризъм и оценка на риска. Работил е по случаи за противодействието на измами и разкриването на тежки криминални деяния в тясно сътрудничество с редица международни правоохранителни органи. Лектор в областта на финансовото разузнаване и носител на колективно отличие за глобални постижения за най-ефективно управление от Платинените награди за съответствие във Великобритания.
Завършил е средно образование в СУ “Иван Вазов” – гр. Плевен. Освен висшето си юридическо образование, Кирил притежава и магистърска степен по “Управление на международни проекти” от УНСС.
Приоритетите му за Плевен са свързани с подкрепа за малки и средни предприятия чрез създаване на местни предприемачески инкубатори и учредяване на общински фонд за стимулиране на нови бизнес идеи, осигуряване на инвестиции в реставрация и поддържане на исторически и културни обекти и създаването на нови туристически атракции, които да поставят Плевен на фестивалната карта на България и дигитализиране на данните в общинската администрация с цел повече прозрачност, информираност и участие на плевенчани във вземането на решения за града.