Койчо
Абрашев
66

Нова Загора - преференция №116

Койчо Абрашев е завършил висшето си образование във ВИХВП в Пловдив със специалност “Технология на виното и пивото”. Работи в областта на винопроизводството. За него е важно община Нова Загора да започне да развива отново земеделието, лозарството и овощарството, както и леката промишленост, в които области винаги е имала традиции. Категорично убеден е, че управлението на общината трябва да е напълно прозрачно и да се взема под внимание мнението на гражданите.