Константин
Атанасов Костадинов
12

Бургас - преференция №127

17 МИР - преференция №107

Роден в Бургас, живее в Асеновград. Магистър по право от Нов Български Университет, възпитаник на Английска Езикова Гимназия „Гео Милев“ – гр. Бургас. Притежава над 15 годишен юридически стаж, от които повече от 10 години като практикуващ адвокат в гр. Пловдив, първоначално в областта на наказателното право, а в последствие – във вещното, облигационното и търговското право.

От март 2016г. е част от екипа на гражданската група „Зелено движение за Асеновград“ /преди това – „Зелените за Асеновград“/, а от края на 2022г. е член на ПП „Зелено Движение“. Член на Управителния съвет на местното сдружение „Център за местни инициативи и развитие – Асеновград“, което се занимава с добротворство, развитие на екотуризма и др. 

Владее отлично английски език, ползва, също така, немски и руски език. 

Кандидат за народен представител в изборите за 49 Народно Събрание в 17 МИР – Пловдив област(преференция 107) и 02 МИР – Бургас (преференция 127).