Константин
Свиленов Праматаров
14

Варна - преференция №123

Константин Праматаров е роден пред 2000 г. във Варна, възпитаник е на Първа езикова гимназия, а понастоящем е студент по политология в Софийския университет. Константин смята, че младите хора най-добре разбират предизвикателствата на новото време и трябва да участват във вземането на управленски решения. Ще работи за по-удобен градски транспорт, дигитализация на общинските услуги, фокусирани младежки политики и достъпна и зелена Варна.