Константин
Терзиев
66

Бургас - преференция №135

Константин Терзиев е роден в гр.Бургас. Завършил е средното си образование в родния си град, както и висшето в БСУ като магистър по Икономика – специалност Маркетинг. Професионалният му опит е свързан с корпоративна сигурност и управление на риска в голяма българска компания. Основните му приоритети като кандидат за общински съветник включват осигуряване на привлекателни условия за живот – подобряване на инфраструктурата, развитие на транспортната мрежа, създаване на по-добри условия за туризъм, отдих и спорт, културен и социален живот; създаване на благоприятна среда за предприемачество и насърчаване на инвестиционната активност; привличане на повече европейски средства за Бургас и подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни, социални и културни услуги и спортни прояви; осигуряване на максимална публичност и прозрачност за дейността и за процеса на взимане на решения от Общински съвет – Бургас.

Ще работи и ще отстоява интересите на гражданите на Бургас, свързани основно с :
Осигуряване на привлекателни условия за живот – подобряване на инфраструктурата, развитие на транспортната мрежа, създаване на по-добри условия за туризъм, отдих и спорт, културен и социален живот.
Създаване на благоприятна среда за предприемачество, насърчаване на инвестиционната активност.
Привличане на още европейски средства за Бургас
Подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни, социални и културни услуги и спортни прояви
Осигуряване на максимална публичност и прозрачност за дейността и за процеса на взимане на решения от Общински съвет – Бургас.