Костадин
Георгиев Калайджиев
11

16 МИР - преференция №118

Ръководител проекти в човешките ресурси с близо 10 години професионален опит в сферите авиация и IT. Работил в международни организации с правен фокус в България, Испания, Холандия и САЩ. Лична кауза: Устойчива среда за живот.