Костадин
Стефанов Деянов
66

Пазарджик - преференция №108

Кандидат за Общински съветник

Приоритети за работа в общинския съвет:

– По-високи доходи чрез стимулиране на кръгова икономика
– Чиста, зелена и благоустроена община
– Екологичен общински транспорт
– Изграждане и възстановяване на тротоари, пешеходни алеи и общинска мрежа от велоалеи
– Общински програми за стимулиране на изграждането на ВЕИ по покриви, навеси, паркинги и площадки в урбанизирана територия
– Стимулиране на биоземеделието и алтернативния туризъм в общината

Костадин Деянов работи от 2009-та година за опазване на околната среда, водите и защитените територии в община Пазарджик. Има дългогодишен опит в сферите на устойчивото управление на отпадъците (Нулеви отпадъци), прилагане на местни зелени политики и управление на проекти по приоритетите, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Той е инженер-магистър по Авионика и Електроника – Специалност „Радио и телевизия“ към ВВВУ „Г. Бенковски“ – Долна Митрополия. Докторант в Катедра Екология и опазване на околната среда, специалност „Системи и устройства за опазване на околната среда“ в TУ Варна.