Красимир
Вълев
66

Тополовград - преференция №104

Кандидат за общински Приоритети за работа в общинския съвет: – Изграждането на нов облик на община Тополовград без обезлюдяване -Преквалификация на работниците от Маришкия басейн – Изграждане на архитектурна сграда върху съществуващи археологически разкопки на могила до с. Княжево – Изграждането на нова пътна отсечка за връзка с новата магистрала”Черно Море” – Изграждане на интелигентна система за събиране на битови отпадъци, сортиране от специализирани камиони и транспортиране за  рециклиране в заводи – Изграждане на депо за сортиране на електронна скрап и преработка на отпадната дървена маса за образуване на земна маса с тор, както и неговото внедряване в растенията на територията на общината около застроени площи Красимир Вълев участва в национални каузи, свързани със защитата на природата и трансформацията на енергетиката. Бивш държавен служител с 15 годишен стаж в енергетиката с образователни квалификации.