Кръстю
Петков Кръстев
25

Враца - преференция №104

Експерт по сигурност и обществен ред. С 20 годишен опит в системата на МВР, една част от тях на ръководна длъжност. Опит в сигурността на обекти от национално значение, АЕЦ “Козлодуй”
Общински съветник от Демократична България.
Семеен, с едно дете.
Председател на ДСБ – Роман.